Disclaimer

De content die je vindt op Tipmeister.nl wordt voorzien door de gebruikers van de website, en deels door de redactie van Tipmeister zelf. Tipmeister kan niet waarborgen dat de door derden aangebrachte content vrij van copyrights is, tenzij ze dit expliciet vermelden. We doen ons best om te waarborgen dat content zelf geschreven is, en in het geval van beeldmateriaal zelf vervaardigd is.

Ben je van mening dat er copyright op de content berust, laat ons dit weten middels het contactformulier en we halen de betreffende content offline, mits met redelijkheid aangetoond kan worden dat het inderdaad een schending van copyright betreft.

Tipmeister is verder niet aansprakelijk voor ondervonden schade door het volgen van tipadvies.

Deze website gebruikt cookies.